© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Про нас

       Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Івано-Франківську розпочато у 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет.

       З урахуванням потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців з вищою юридичною освітою, Івано-Франківський факультет відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.06.2014 р. № 2267-5 реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут, який у вересні 2016 року змінив назву на Івано-Франківський юридичний інститут.

       На основі рішення ДАК України від 10.03.2011 р., ліцензований обсяг прийому на підготовку за напрямом 0304 «Право» становить: бакалаврів – 330 осіб (150 денної, 150 заочної та 30 вечірньої форм навчання); спеціалістів – 330 осіб (150 денної, 150 заочної та 30 вечірньої форм навчання). Також інститутом здійснюється підготовка магістрів у межах загального ліцензованого обсягу університету. Рішенням Акредитаційної комісії України навчальний підрозділ визнано акредитованим за напрямом 0304 «Право» (081 "Право") з ліцензованими обсягами прийому у вищезазначених межах.

         На сьогодні в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціалізаціями: "кримінальна юстиція", "судова та управлінська діяльність", "судово-прокурорська діяльність" та "правоохоронна та правозахисна діяльність". На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Івано-Франківського юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та факультету військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

       У структурі інституту функціонують п’ять кафедр (кафедра кримінального процесу та криміналістики; кафедра кримінального права та кримінології; кафедра цивільного та господарського права і процесу; кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права; кафедра загальноправових та гуманітарних дисциплін). 

        Для підготовки студентів в інституті сформовано високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Понад 90% викладачів інституту є кандидатами та докторами наук, доцентами та професорами, які відомі своїми науковими досягненнями як в Україні, так і за її межами.

       Підготовка молодих викладацьких кадрів відповідного кваліфікаційного і наукового рівня здійснюється через навчання в аспірантурі. У 2009-2015 рр. викладачами та здобувачами Івано-Франківського юридичного інституту було захищено 21 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 20 викладачів отримали атестат доцента. 

        Одним із основних напрямів діяльності професорсько-викладацького складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» є науково-дослідна робота. Формами наукової діяльності в ІФЮІ НУ «ОЮА» є: підготовка монографій, підручників, посібників, дисертацій, статтей, доповідей, рецензій і відгуків, пропозицій, висновків; проведення наукових семінарів, конференцій, конкурсів наукових робіт тощо.

        На базі інституту виходить друком збірник наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, в якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні та практичні працівники, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів.

         Щорічно в Івано-Франківському юридичному інституті у рамках «тижня науки» проводяться звітні наукові конференції кафедр. У травні 2010 року започаткована нова форма наукової роботи – щорічна науково-практична конференція «Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми», яка з травня 2012 року набула статусу міжрегіональної, а з травня 2014 року – всеукраїнської. Починаючи з грудня 2011 року, в Івано-Франківському юридичному інституті проводиться щорічний науково-практичний семінар «Судова реформа в Україні». До участі у проведенні цих заходів залучаються науково-педагогічні працівники інституту, університету та інших вищих навчальних закладів, а також практичні працівники.

        Для здійснення навчального процесу Івано-Франківський юридичний інститут НУ «ОЮА» володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень становить понад 4 тис. кв.м. Інститут має у своєму розпорядженні навчальний корпус з власною територією, достатньою для потреб навчального закладу. Будівля зокрема включає 3 лекційні аудиторії на 140-150 студентів кожна, 3 – на 120-130 чоловік кожна, одну на 80 студентів, а також 25 аудиторій для проведення семінарських і практичних занять.

       Сучасним технічним обладнанням оснащені 2 комп’ютерних класи, криміналістична лабораторія, спеціалізована бібліотека з читальним залом на 100 посадочних місць. У наявності є стадіон та спортивний майданчик для занять з фізичного виховання. З метою забезпечення харчування працівників і студентів функціонує їдальня, діють 2 кафетерії.

        Студенти Івано-Франківського юридичного інституту беруть активну участь у культурно-масових та спортивних заходах міста, області, країни в цілому. В стінах інституту діють гуртки художньої самодіяльності різного творчого спрямування, вокальний ансамбль. Студенти беруть участь в танцювальних та інших художніх колективах Івано-Франківська та області.

           Інститут активно займається організацією студентського дозвілля: організовуються концертні програми, присвячені Дню знань та посвяті у студенти, Дню юриста, Дню Академії, Дню 8-го Березня, врученню дипломів випускникам інституту. Доброю традицією стало урочисте вручення дипломів випускникам на сцені Івано-Франківської обласної філармонії, яке продовжується урочистостями за участю як відомих колективів міста і області, так і студентів інституту та коледжу, серед яких - володарі Гран-прі Міжнародних фестивалів, лауреати обласних та всеукраїнських творчих конкурсів.

     В інституті регулярно проводяться дебатні заходи, відкриті пари за участю представників громадських організацій, спрямовані на пропаганду здорового способу життя та зміцнення сімейних цінностей. Студенти долучаються до організації міських та обласних культурно-масових заходів: «Молодь – нова еліта нації», «Молодь і влада», «Галицький бал», «Тиждень сім’ї на Прикарпатті» та ін.

        Інститут є учасником різних благодійних програм, зокрема щодо допомоги воїнам АТО, сиротам та дітям з особливими потребами. Кожного року студенти інституту допомагають дитячим будинкам міста в організації проведення свят для дітей-сиріт (День Святого Миколая, День захисту дітей). Також активом студентів організовуються благодійні заходи в підтримку хворих дітей, що потребують коштів на лікування.

        Студенти інституту беруть активну участь у різноманітних спортивних змаганнях. Зокрема, в їх числі призери та учасники обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань з боксу, армреслінгу, баскетболу, футболу, тенісу та інших видів спорту. Серед них є майстри та кандидати у майстри спорту.

        Щорічно проводиться кубок інституту з футболу, в якому беруть участь команди всіх академічних груп і команда викладачів. Регулярно організовуються змагання серед студентів з настільного тенісу.