© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 215.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Кафедра цивільного та господарського права і процесу є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність та входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту.

 

Кафедра створена в листопаді 2009 р. на підставі наказу ректора Одеської національної юридичної академії з метою забезпечення викладання цивільного права та суміжних правових навчальних дисциплін та формування у студентів ґрунтовних знань у сфері приватноправових галузей права та пов’язаних з ними процесуальних галузей права.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Проблеми цивільного права та процесу», «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право», «Земельне право», «Право інтелектуальної власності», «Адвокатура України», «Порівняльна адвокатура», «Основи економічної теорії», «Судова бухгалтерія», «Теорія бізнесу», «Податкове право», «Проблеми цивільного та сімейного права».

Наукова та навчально-методична робота          

Організація науково-дослідної роботи кафедри. Колектив кафедри з 2010 по 2015 рік здійснював наукові дослідження за темою «Актуальні проблеми захисту цивільних прав в Україні», а з 2016 року працює над темою «Актуальні питання правового регулювання та захисту приватноправових відносин». За результатами наукових досліджень протягом 2009-2018 років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 10 монографій, понад 107 наукових статей, викладачі кафедри взяли участь у роботі 18 міжнародних та 35 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 5 «круглих столів».

 

Особливо слід відзначити колективні монографії, видані за авторства викладачів кафедри: «Розвиток законодавства про охорону довкілля в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект» (Джуган В.О., 2016 р.), «Розвиток законодавства про юридичну відповідальність у сфері охорони довкілля в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект» (Джуган В.О., 2016 р.), «Юридична відповідальність у римському праві: витоки та проблеми розвитку. Європейський вектор сучасної юриспруденції: досвід України та Республіки Польща» (Джуган В.О., 2018 р.), «Правове забезпечення екологічних прав в Україні: поняття і види. Наукові здобутки країн Європи в галузі правознавства» (Антонюк У.В., 2018 р.).

Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 20 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання. Зусиллями членів кафедри випущено 17 навчально-методичних посібників.

 

Зокрема, викладачами кафедри видано такі навчально-методичні посібники, що використовуються у навчальному процесі під час викладання відповідних навчальних дисциплін: «Цивільне та сімейне право: Загальна частина» та «Цивільне та сімейне право. Особлива частина» (автори – Джуган В.О., Великорода О.М., 2015 р.), «Цивільний процес» (автор – Великорода О.М., 2012 р.), «Проблеми цивільного права та процесу» (автор – Великорода О.М., 2018 р.), «Господарське процесуальне право» (автор – Великорода О.М., 2012 р.), «Актуальні питання цивільно-процесуального права» (автор – Великорода О.М., 2012 р.),  «Адвокатура України» (автор – Романюк А.Б., 2012 р.), «Ораторське мистецтво» (автори Романюк А.Б., Мединська Л.В., 2012 р.), «Екологічне право» (автори – Антонюк У.В., Джуган В.О., 2012 р.), «Трудове право» (автор Мединська Л.В., 2014 р.),  «Земельне право» (автори – Антонюк У.В., Джуган В.О., 2012 р.), «Порівняльне екологічне право» (автор – Антонюк У.В., 2012 р.), «Сімейні правовідносини» (автор – Джуган В.О., 2016 р.), «Право інтелектуальної власності» (автор – Піцик Х.З., 2017 р.), «Екологічне право України, Росії, Польщі: порівняльний аналіз» (автор – Антонюк У.В., 2012 р.), «Управління земельним фондом» (автор – Антонюк У.В., 2012 р.), «Екологічне право України: Навчально-методичний посібник» (автори – У.В. Антонюк, В.О. Джуган, Івано-Франківськ, 2018 р.).

 

Персональний склад кафедри

          На даний час на кафедрі цивільного та господарського права і процесу працює 8 викладачів та старший лаборант кафедри. 

Романюк А.Б.

Завідувач кафедри,

к.ю.н., доц.

Антонюк У.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Великорода О.М.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Джуган В.О.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Павловська Л.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Возна Н.І.

Асистент кафедри
кафедри, 
к.економічних.н.

Бандура В.І.

Старший лаборант

кафедри

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

 

Романюк Андрій Богданович

Завідувач кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільний процес», «Адвокатура України», «Порівняльна адвокатура».

 

Коло наукових інтересів – уніфікація та диференціація процесуального законодавства; судова практика як джерело кримінального процесуального права; порівняльне кримінальне процесуальне право; захист у кримінальному процесі та ін. Європейський та світовий досвід у створенні ефективної організації системи кримінального судочинства, забезпечення дієвих гарантій захисту прав та свобод людини у кримінальному провадженні, що може бути використано як у науковій та викладацькій, так і у правозахисній діяльності.

 

Антонюк Уляна Василівна 

Доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Екологічне право», «Земельне право».

Коло наукових інтересів – екологічні права людини та їх гарантії.

 

Великорода Олександр Михайлович 

Доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Господарсько-процесуальне право», «Цивільне та сімейне право», «Митне право», «Морське та митне право».

Коло наукових інтересів – спрощені порядки провадження у цивільному та господарському процесі; зобов’язальне право.

 

Джуган Вікторія Олегівна

Доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни: «Цивільне та сімейне право».

Коло наукових інтересів: юридична відповідальність суб’єктів цивільного права; правове регулювання мережевого маркетингу (MLM).

 

Павловська Леся Володимирівна 

Доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.  

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Трудове право», «Право соціального забезпечення».

Коло наукових інтересів – теоретичні проблеми трудового права, права соціального забезпечення, юридичне забезпечення прав людини у сфері праці.

 

Возна Наталія Ігорівна

Асистент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат економічних наук. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Основи економічної теорії»; «Судова бухгалтерія»; «Теорія бізнесу»; «Податкове право».

Коло наукових інтересів – правові основи підприємницької діяльності, податкова система України.