© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра кримінального права та кримінології

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 400.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Кафедра кримінального права та кримінології є однією з провідних кафедр Івано-Франківського юридичного інституту НУ «ОЮА», яка забезпечує викладання юридичних дисциплін кримінально-правового циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем кримінального права і кримінології, кримінально-виконавчого права, транснаціональної злочинності та правового забезпечення професійної діяльності. 
Кафедра створена в червні 2016 р. на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія».

         

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України», «Кваліфікація корупційних злочинів», «Протидія транснаціональній злочинності», «Кваліфікація злочинів у сфері економіки» та ряд інших спеціальних курсів. Викладання зазначених фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах.

Взаємодія кафедри кримінального права та кримінології супроводжується активною співпрацею з судовими, правоохоронними та правозахисними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів прокуратури, поліції та суду. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

Колектив кафедри з 2016 року здійснює наукові дослідження за темою: «Теоретичні та практичні аспекти забезпечення прав і свобод людини і громадянина у системі кримінальної юстиції». За результатами наукових досліджень протягом 2016-2018 р. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 100 наукових праць, викладачі кафедри взяли участь у роботі 37 міжнародних, 21 всеукраїнських та 35 регіональних науково-практичних конференціях.

Починаючи з вересня 2016 року, викладачі кафедри беруть участь у щорічному науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології».

 

За період з 2016 року викладацьким колективом кафедри було підготовлено 2 монографії, 2 підручники,  та понад 25 навчально-наукових посібників, навчально-практичні коментарі.

Особливо слід відмітити такі монографії як «Сучасний кримінальний процес країн Європи» (у співавторстві В.Д. Юрчишин, 2018) та «Уголовный процесс европейских государств (Москва: Проспект, 2018)» (у співавторстві В.Д. Юрчишин, 2018).

Серед навчальних підручників слід відмітити: «Злочини проти особи: поняття, види та кримінально-правова характеристика» (за авторством Н. Г. Габлей, А. В. Кучери, 2018), «Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччини» (за авторством В. І. Фелика, В. А. Савченка, В. Д. Юрчишина, 2017), «Судові експертизи» (за авторством І. М. Канюки, І. М. Королишина, В. Д. Юрчишина, 2017).

Викладачі кафедри приймали активну участь у створенні навчальних посібників: «Кримінальне право України. Особлива частина» (за авторством А. В. Кучери, Б. М. Дердюка 2016), «Кваліфікація корупційних правопорушень» (за авторством В. Д. Юрчишина, Н. Г. Габлей, А. В. Кучери, 2016), «Кваліфікація корупційних злочинів» (за авторством В. Д. Юрчишина, О. М. Гаргат-Українчук, Г.М. Куцкір, 2016), «Злочини проти особи: кримінально-правова характеристика» (за авторством А. В. Кучери, Н. Г. Габлей, 2018), «Кримінальне право. Загальна частина» (за авторством Н. Г. Габлей, А. В. Кучери, В. Д. Юрчишина, 2018).

Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 25 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання. Зусиллями членів кафедри випущено 14 навчально-методичних посібників.  

Персональний склад кафедри

          На даний час на кафедрі працює 8 викладачів - 6 штатних науково-педагогічних працівників та 2 сумісники (1 з науковим ступенем доктора юридичних наук, 6 - з науковим ступенем кандидата юридичних наук), а також старший лаборант кафедри, зокрема: 

Юрчишин В.Д.

Завідувач кафедри,

к.ю.н., доц.

Дердюк Б.М.

Доцент кафедри,

к.ю.н.

Смушак О.М.

Асистент кафедри,

к.ю.н.

Магновський  І.Й.

Професор кафедри,

д.ю.н., доц.

Кучера А.В.

Старший викладач кафедри

Гаргат-Українчук

О.М.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Габлей Н.Г.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Мендик Л.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Козловська І.В.

Старший лаборант кафедри

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

 
 

Юрчишин Віталій Дмитрович

Завідувач кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»,
кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Кваліфікація корупційних злочинів».

Коло наукових інтересів – уніфікація та диференціація процесуального законодавства; судова практика як джерело кримінального процесуального права; порівняльне кримінальне процесуальне право; європейські правові стандарти кримінального провадження та ін. Європейський та світовий досвід у створенні ефективної організації системи кримінального судочинства, забезпечення дієвих гарантій захисту прав та свобод людини у кримінальному провадженні, що може бути використано як у науковій та викладацькій, так і у практичній діяльності

 

Габлей Наталія Григорівна

Доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кримінальне право. Загальна частина», «Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права».

Сфера наукових інтересів: процесуальний статус засудженого, процесуальний статус виправданого.

Магновський Ігор Йосифович

Професор кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом, доктор юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни: «Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку».

Сфера наукових інтересів: конституційні основи кримінального права, права і свободи людини та громадянина; теорія держави і права; конституційне право; місцеве самоврядування.

 
 

Дердюк Богдан Миколайович

Доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю».

Сфера наукових інтересів: судова система України, провадження щодо неосудних та обмежено осудних осіб, правовий статус засуджених.

 

Кучера Антоніна Володимирівна

Старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Забезпечує викладання навчальної дисципліни: "Кримінальне право".

Сфера наукових інтересів: кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм та кваліфікація злочинів при помилках.

 

Мендик Людмила Володимирівна

Доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кваліфікація злочинів проти особи», «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки».

Сфера наукових інтересів: екологічна злочинність, історія кримінально-правових явищ, сучасні проблеми кримінального права України.

 

Смушак Олександра Маркіянівна

Асистент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій», «Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам".

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова політика у сфері відповідальності за причетність до злочину.

 

Гаргат-Українчук Ольга Миронівна

Доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Протидія транснаціональної злочинності», «Віктимологічна профілактика злочинів».

Сфера наукових інтересів: права людини у сфері кримінальної юстиції, презумпції у кримінальному процесі