© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 208.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Кафедра кримінального процесу та криміналістики створена в червні 2016 року на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» в результаті реорганізації кафедри кримінального права, процесу і криміналістики.

Кафедра кримінального процесу та криміналістики є однією з провідних кафедр Івано-Франківського юридичного інституту, яка забезпечує викладання юридичних дисциплін кримінально-процесуального циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності та правового забезпечення професійної діяльності.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері кримінального процесу та криміналістики, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету

         

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива», «Виявлення та розслідування злочинів у сфері ІТ технологій», «Виявлення та розслідування корупційних злочинів», «Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності», «Досудове розслідування», «Електронне судочинство», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Методика і тактика розслідування злочинів, «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Основи слідчої діяльності», «Повноваження слідчого судді», «Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні», «Права людини у сфері кримінальної юстиції», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Проведення слідчих (розшукових) дій», «Прокуратура України», «Процесуальне керівництво у досудовому провадженні», «Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності», «Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні», «Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні», «Судове провадження», «Судові експертизи», «Судові рішення у кримінальному провадженні», «Теорія доказів у кримінальному провадженні», «Теорія та практика реалізації кримінально-процесуальних актів».

 

Наукова та навчально-методична робота

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження в межах плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» на 2016-2020 роки (номер державної реєстрації 0116U001842).

 

З часу заснування інституту викладачами та здобувачами кафедри захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Г.Р. Крет (2010 р.), І.І. Войтович (2012 р.), Н.М. Басай (2012 р.), О.В. Іващенко (2013 р.), О.Г. Дегтяр (2014 р.), Т.М. Кузик (2014 р.), І.М. Канюка (2015 р.), С.О. Коропецька (2017 р.), А.В. Дудич (2017 р.), А.М. Мартинців (2017 р.), Р.М. Савчук (2018 р.) а також 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – С.О. Ковальчук (2018 р.).

 

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 500 праць наукового та навчально-методичного характеру. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, періодично проходять стажування у вищих навчальних закладах та органах державної влади.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами та здобувачами, виступають опонентами та рецензентами дисертацій та авторефератів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

 

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 30 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання та понад 30 навчальних, практичних та навчально-методичних посібників та колективних монографій

Персональний склад кафедри

          На даний час на кафедрі працює 8 викладачів – 4 штатних працівників (1 з науковим ступенем доктора юридичних наук, 3 з науковим ступенем кандидата юридичних наук) та 4 сумісники (3 кандидати юридичних наук, з них 2 доценти кафедри, 2 на посаді асистентів кафедри), а також старший лаборант кафедри, зокрема: 

Ковальчук С.О.

В.о. завідувача кафедри,

д.ю.н., доц.

Савчук Р.М.

Директор інституту,
асистент кафедри

Крет Г.Р.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Томин С.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Коропецька С.О.

Асистент кафедри

Садова Т.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Мельник В.М.

Асистент кафедри, 
фахівець інституту

Кіцелюк В.М.

Доцент кафедри, 
к.ю.н.

Яковлев С.К.

Старший лаборант кафедри

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

 
 

Ковальчук Сергій Олександрович

В.о. завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту, доктор юридичних наук, доцент.

 

Забезпечує викладання дисциплін: «Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Судове провадження».

Є автором та співавтором більше 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Автор монографії «Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи» (2017 р.), співавтор Науково-практичного коментаря до Кримінального процесуального кодексу України за ред. акад. С.В. Ківалова (2013 р.) та колективної монографії «Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування» за заг. ред. Ю. П. Аленіна (2018 р.).

 

Член редакційної колегії фахових наукових видань «Прикарпатський юридичний вісник» та «Право.ua».

 

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування; європейські та міжнародні стандарти доказування.

 
 

Савчук Роман Михайлович

Директор Івано-Франківського юридичного інституту, асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики інституту за сумісництвом,
кандидат юридичних наук.

Забезпечує викладання дисциплін: «Кримінальний процес», «Процесуальне керівництво у досудовому провадженні», «Права людини у сфері кримінальної юстиції».

Є автором та співавтором близько 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

 

Сфера наукових інтересів: кримінально-процесуальне доказування; європейські та міжнародні стандарти доказування.

Крет Галина Романівна

В.о. директора Івано-Франківського юридичного коледжу НУ "ОЮА", доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту за сумісництвом, кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання дисциплін: «Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Процесуальне керівництво у досудовому провадженні».

Є автором понад 60 праць наукового та навчально-методичного характеру. Співавтор Науково-практичного коментаря до Кримінального процесуального кодексу України за ред. акад. С.В. Ківалова (2013 р.).

 

Працює над докторською дисертацією на тему: «Імплементація міжнародних правових стандартів доказування у кримінальний процес України».

 
 

Томин Сергій Володимирович

Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива», «Виявлення та розслідування корупційних злочинів», «Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності», «Поліграф як засіб дослідження особистості у кримінальному провадженні», «Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності».

Є автором понад 60 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Працює над докторською дисертацією на тему «Криміналістичне забезпечення попередження кримінальних правопорушень»

Садова Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання навчальних дисципліни: «Повноваження слідчого судді», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Проведення слідчих (розшукових) дій», «Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні», «Судові рішення у кримінальному провадженні».

Є автором понад 50 праць наукового та навчально-методичного характеру. Автор монографії «Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів» (2011 р.), співавтор навчальних посібників «Кримінальний процес: Україна, ФРН, США» (2014 р.), «Кримінальний процес України, республіки Польщі та ФРН: порівняльний аналіз» (2015 р.) та колективної монографії «Сучасний кримінальний процес країн Європи» (2018 р.).

Сфера наукових інтересів: заходи кримінального процесуального примусу; порівняльне кримінальне процесуальне право.

 

Кіцелюк Василь Мирославович

Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом,
кандидат юридичних наук

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Методика і тактика розслідування злочинів, «Основи оперативно-розшукової діяльності».

Є автором близько 20 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: методики розслідування окремих видів злочинів.

 

Коропецька Сніжана Орестівна

Асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Прокуратура України», «Права людини у сфері кримінальної юстиції».

Є автором близько 20 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: заходи кримінального процесуального примусу.

 

Мельник Віктор Михайлович

Фахівець інституту, асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Виявлення та розслідування злочинів у сфері ІТ технологій», «Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні», «Інформаційні технології в юридичній діяльності».

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Фіксування доказів під час досудового розслідування: теоретико-правові та прикладні аспекти».


Сфера наукових інтересів: доказування в кримінальному провадженні, використання інформаційних технологій в юридичній діяльності