© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права

Контактна інформація:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 310.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Кафедра міжнародного, конституційного та адміністративного права входить до складу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання. Кафедра створена на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 9 червня 2016 року.

 

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері міжнародного, конституційного, адміністративного, адміністративно-процесуального права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри:

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Аграрне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративна юрисдикція поліції», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Запобігання злочинності неповнолітніх», «Історія Одеської школи права», «Конституційне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне право», «Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам», «Основи міжнародно-правових стандартів прав людини», «Основи римського приватного права», «Права людини в Україні», «Право Європейського Союзу», «Проблеми конституційного права», «Проблеми міжнародного права», «Фінансове право».

 

Діяльність кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права супроводжується активною співпрацею з судовими, правоохоронними та правозахисними органами України, шляхом вивчення проблемних питань законодавчого забезпечення. Постійно проводяться наукові та практичні заходи, дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з працівниками органів прокуратури, поліції та суду. Кафедра розробляє рекомендації щодо вдосконалення правового забезпечення діяльності розглядуваних органів, що надає можливість сприяти активній роботі викладачів, студентів та практичних працівників. Така співпраця дозволяє забезпечити навчальною практикою студентів в системі судових, правоохоронних та правозахисних органів України

 

Наукова та навчально-методична робота

Організація науково-дослідної роботи кафедри. Філософія розвитку кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено більше 28 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання та більше 10 навчально-методичних посібників.

За результатами наукових досліджень викладацьким складом одноосібно та у співавторстві опубліковано понад 80 фахових статей у наукових виданнях, понад 70 тез доповідей науково-практичних конференцій, навчально-методичних посібників.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

Персональний склад кафедри

На даний час на кафедрі працює 6 науково-педагогічних працівників, 
з яких - 1 доктор юридичних наук та 4 кандидати юридичних наук

 Француз-Яковець Т.А.

Завідувач кафедри,

к.ю.н., доц.

Долішний Г.П.

Старший викладач 
кафедри

Магновський І.Й.

Професор кафедри, 

д.ю.н., доц.

Юрчишин Н.Г.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Коваль Д.О.

Доцент кафедри,

к.ю.н.

Припхан І.І.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

 
 

 Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна

Завідувач кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Міжнародне право», «Проблеми міжнародного права», «Конституційне право», «Міжнародне гуманітарне право».

Коло наукових інтересів - права і свободи людини і громадянина та їх гарантії, парламентське право, проблеми функціонування парламенту в Україні, зарубіжний парламентаризм

 

Долішний Григорій Петрович

Заступник директора Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», старший викладач кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права інституту.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Адміністративний процес», «Адміністративна юрисдикція поліції», «Запобігання злочинності неповнолітніх», «Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам».

 

Коло наукових інтересів - проблеми адміністративного процесу в Україні.

 
 

Магновський Ігор Йосифович

Професор кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права

Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету

«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Конституційне право», «Проблеми конституційного  права», «Основи міжнародно-правових стандартів прав людини», «Права людини в Україні».

 

Коло наукових інтересів права і свободи людини та громадянина; теорія держави і права; конституційне право; місцеве самоврядування.

Юрчишин Наталія Геннадіївна

Доцент кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Право Європейського Союзу», «Аграрне право», «Основи римського приватного права».

Коло наукових інтересів - дослідження європейських стандартів у галузі лісового права.

Коваль Діана Олегівна

Доцент  кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»,

кандидат юридичних наук. 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Адміністративний процес», «Фінансове право», «Проблеми адміністративного права», «Історія Одеської школи права».

Коло наукових інтересів - дослідження правових аспектів організації та функціонування системи адміністративних судів в Україні.

 
 

Припхан Ірина Ігорівна

Доцент кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права Івано-Фанківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент

Коло наукових інтересів - актуальні проблеми українського конституціоналізму.