© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики

Кафедра створена в листопаді 2009 р. на підставі наказу ректора Одеської національної юридичної академії

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики є однією з провідних кафедр, яка забезпечує викладання юридичних дисциплін кримінально-правового та кримінально-процесуального циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем кримінального права і процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, кримінально-виконавчого права та правового забезпечення професійної діяльності.

         

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як: «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Порівняльне кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Криміналістика», «Прокуратура України», «Адвокатура України», «Судова медицина і психіатрія», «Прийняття кримінально-процесуальних рішень», «Кримінологічна віктимологія», «Проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства», «Судовий контроль у кримінальному судочинстві» та ряд інших спеціальних курсів. Викладання зазначених фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів для подальшої роботи у судах і правоохоронних органах.

 

Навчально-методична робота кафедри

Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри розроблено понад 30 навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання.

 

Навчальні та навчально-методичні посібники, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри

 

Організація науково-дослідної роботи кафедри

Колектив кафедри з 2009 року здійснює наукові дослідження за темою: «Актуальні проблеми попередження та боротьби зі злочинністю». За результатами наукових досліджень протягом 2009-2015 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 100 наукових праць, викладачі кафедри взяли участь у роботі 25 міжнародних, 34 всеукраїнських та 15 регіональних науково-практичних конференціях.

Починаючи з грудня 2011 року, викладачі кафедри беруть участь у щорічному науково-практичному семінарі «Судова реформа в Україні».

На кафедрі організована робота двох наукових студентських гуртків: «Порівняльне кримінально-процесуальне право» (науковий керівник к.ю.н., доц. Т.В. Садова) та «Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів» (науковий керівник к.ю.н., доц. С.В. Томин). Під керівництвом викладачів кафедри кримінального права, процесу і криміналістики студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських конференціях.

 

Захищені дисертації 2009-2015 р.р.

Протягом 2009-2015 рр. викладачами та здобувачами кафедри захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – О.В. Басай, Н.Г. Габлей (2009 р.), О.М. Гаргат-Українчук (2010 р.), Б.М. Дердюк (2012 р.), І.І. Войтович (2012 р.), Н.М. Басай (2012 р.), О.В. Іващенко (2013 р.), Кузик Т.М. (2014 р.), Куцкір Г.М. (2015 р.). 

Контактна інформація:

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13, к. 208.

Графік роботи кафедри: понеділок-п’ятниця – 9:00-17:00

Персональний склад кафедри

          На даний час на кафедрі працює 14 викладачів – 11 штатних працівників (9 з науковим ступенем кандидата юридичних наук на посаді доцентів кафедри та 2 на посаді старшого викладача) та 2 сумісники – 1 кандидат медичних наук, 1 асистент,
а також лаборант та старший лаборант кафедри, зокрема: 

Доцент кафедри,

к.ю.н.

Дердюк Б.М.

Асистент кафедри,

к.ю.н.

Канюка І.М.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Габлей Н.Г.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Гаргат-Українчук

О.М.

Король В.В.

Завідувач кафедри,

к.ю.н., проф.

Королишин І.М.

Старший викладач кафедри

Кучера А.В.

Старший викладач кафедри

Куцкір Г.М.

Асистент кафедри,

к.ю.н.

Савченко В.А.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Садова Т.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Томин С.В.

Доцент кафедри,

к.ю.н., доц.

Фелик В.І.

Професор кафедри,
генерал-майор міліції

к.ю.н., доц.

Аравіцька М.Г.

Доцент кафедри,

к.мед.н., доц.

Дудич А.В.

Асистент кафедри

 

*для швидкого перегляду детальної інформації - клікніть "бінокль"______ 

Кузишин Т.В.

Старший лаборант кафедри

 

Габлей Наталія Григорівна

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кримінальне право», «Судовий контроль у кримінальному судочинстві».

Народилась 9 грудня 1982 року в с. Комарів Галицького району Івано-Франківської області.

У 2000 році закінчила Комарівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з золотою медаллю.

Цього ж року вступила в Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство».

У 2004 році отримала диплом бакалавра, а в 2005 році – диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

 

З 1 лютого 2008 року працювала за сумісництвом асистентом кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, а з 1 вересня 2008 року – на посаді асистента кафедри кримінального права і процесу даного закладу.

 

З 1 вересня 2009 року працює в Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія».

 

17 грудня 2009 року захистила дисертаційну роботу на тему «Засуджений, виправданий як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності».

10 жовтня 2013 року присвоєно вчене звання доцент (атестат доцента 12 ДЦ № 036253 від 10 жовтня 2013 року, протокол № 7/02-Д від 10 жовтня 2013 року).

 

Напрями наукових інтересів: процесуальний статус засудженого, процесуальний статус виправданого.

Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Габлей Н.Г.

 
 

Король Володимир Володимирович

В. о. завідувача кафедри кримінального права, процесу і криміналістики,
кандидат юридичних наук, професор. 

 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни: «Кримінальний процес».

Народився 1973 року в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області. У 1990-1995 рр. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

 

У 1995 році після закінчення навчання в університеті був направлений як молодий спеціаліст на викладацьку роботу в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, де пропрацював три роки. У 1998 році перейшов на основну роботу у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника на юридичний факультет. З 1999 до 2002 року був призначений на посаду заступника декана, а з часу створення Юридичного інституту до 2004 року – заступника директора цього інституту з науково-дослідної та виховної роботи. У 2005-2008 рр. працює доцентом кафедри кримінального права та процесу і виконує обов’язки заступника директора Юридичного інституту по заочній формі навчання.

 

З 2009 року за основним місцем роботи працює в Національному університеті «Одеська юридична академія»: у 2009–2010 рр. – доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики та заступник директора Навчально-консультаційного центру в м. Івано-Франківську, у 2010–2014 рр. – заступник декана Івано-Франківського факультету, з липня 2014 року до грудня 2015 року – заступник директора Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА». З грудня 2015 року до березня 2016 року виконував обов’язки директора Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА».

 

У жовтні 2002 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України» (за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу, а у лютому 2016 року – професора кафедри кримінального права, процесу і криміналістики.

 

Працює над темою докторської дисертації «Конституційні принципи – гарантії прав особи та їх реалізація на досудовому розслідуванні у кримінальних справах».

 

Є автором та співавтором понад 80 наукових та науково-методичних праць (у тому числі 1 монографії та більше 40 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, коментаря до Кримінального процесуального кодексу України, а також трьох посібників з грифом МОН України). Розробив низку навчально-методичних посібників з курсу «Кримінальний процес».

 

Під його науковим керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Г. Р. Крет (2010 р.), Л. В. Мединська (2011 р.), Н. М. Басай (2012 р.). У даний час керує підготовкою двох здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

У 2003-2005 роках був стипендіатом Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. У 2004 році нагороджений нагрудним знаком та премією голови Івано-Франківської ОДА та голови Івано-Франківської облради за вагомі успіхи у науці (у номінації «молоді вчені»). У 2007 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2012 році – Почесною грамотою голови Івано-Франківської ОДА.

 

Є членом редколегії збірника наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник», який включений до переліку фахових наукових видань України. Є одним із засновників Асоціації юридичних клінік України.

 

Напрями наукових інтересів: забезпечення конституційних гарантій прав особи на досудовому розслідуванні; реалізація засади гласності і відкритості судового розгляду; підсудність у кримінальному провадженні; кримінально-процесуальне доказування.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Короля В.В,

Дердюк Богдан Миколайович

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Судові та правоохоронні органи України», «Морське право», «Кримінально-виконавче право».

Народився 13 вересня 1985 р. в м. Коломия, Коломийського району Івано-Франківської області.

У 2000 році закінчив Коломийську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6. Цього ж року вступив у Коломийський економіко-правовий коледж.

У 2004 році отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Цього ж року вступив у Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство». У 2006 році отримав диплом бакалавра, а в 2007 році – диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

 

З 1 листопада 2007 року зарахований в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, де навчався до 31 жовтня 2010 року.

 

З 1 вересня 2010 року працює у Національному університету «Одеська юридична академія».

 

25 квітня 2012 року захистив дисертаційну роботу на тему «Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції» у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Одеська юридична академія». Рішенням Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Напрями наукових інтересів: провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб, правовий статус засуджених.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Дердюка Б.М.

Гаргат-Українчук Ольга Миронівна

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кримінологія», «Транснаціональна злочинність».

Народилась 18 серпня 1982 року в м.Івано-Франківську.

У 1999 році закінчила загальноосвітню школу-ліцей при Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника. Цього ж року вступила в Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Правознавство».

 

У 2003 році отримала диплом бакалавра, а в 2004 році – диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

З 1 листопада 2004 року зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, де навчалась до 31 жовтня 2008 року.

 

З 1 вересня 2008 року працює в Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія»: спочатку на посаді викладача за сумісництвом Навчально-консультаційного центру у м. Івано-Франківську, з листопада 2009 на посаді старшого викладача кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», з травня 2011 року – на посаді доцента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія», а з липня 2014 року – на посаді доцента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

26 лютого 2010 року захистила дисертаційну роботу на тему «Презумції у кримінальному процесі Україні» у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 01 липня 2010 року (протокол № 87-06/5) присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики (атестат доцента 12 ДЦ №042355).

Є автором більше 20 праць наукового та навчально-методичного характеру.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Гаргат-Українчук О.М.

 
 

Канюка Ірина Михайлівна

Асистент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Розслідування організованої злочинності та корупційної діяльності», «Призначення покарань», «Процесуальні проблеми забезпечення прав учасників», «Криміналістика», «Основи слідчої діяльності».

Народилась 19 листопада 1983 року в с. Дем’янів Галицького р-н, Івано-Франківської області.

 

В 2001 році закінчила Бурштинську гімназію при енергетичному технікумі. Того ж року поступила в Тернопільську академію народного господарства на юридичний факультет.

 

В 2007 році поступила в аспірантуру Прикарпатського юридичного інституту ім. В.Стефаника.

 

В 2013 році почала працювати в Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія».

 

28 лютого 2015 році захистила дисертаційну роботу на тему «Принцип процесуальної економії в кримінальному судочинстві України» в Національному університеті «Одеська юридична академія.

 

Сфера наукових інтересів: кримінальний процес, реалізація принципу процесуальної економії у кримінальному процесі.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Канюки І.М.

 

Королишин Іван Мирославович

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Криміналістика».

Народився 9 травня 1959 року в с. Сарники Рогатинського району Івано-Франківської області.

У 1974 році закінчив місцеву школу та поступив на навчання у Львівський електротехнікум зв’язку.

 

З 1978 по 1980 роки проходив строкову службу у Збройних Силах.

 

З 1981 по 1985 роки навчався у Вищій слідчій школі СРСР (м. Волгоград), яку закінчив з відзнакою за спеціальністю "юрист, експерт-криміналіст". Після закінчення працював на експерних посадах в ЕКВ при УМВС в Івано-Франківській області.

 

З 1998 до 2005 роки працював у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС, спочатку у посаді старшого викладача та згодом начальника кафедри кримінального процесу і криміналістики.

 

У 2005 році вийшов у відставку у званні підполковника міліції, після чого продовжив роботу у цьому ж навчальному закладі за контрактом.

 

З листопада 2013 працює у Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Автор та співавтор більше 20 наукових праць, серед яких 5 навчально-методичних посібників.

Сфера наукових інтересів: методика розслідування злочинів; криміналістичне дослідження зброї та боєприпасів.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Королишина І.М.

 

Кучера Антоніна Володимирівна

Старший викладач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Забезпечує викладання наступних дисциплін: "Кримінальне право України", "Кваліфікація комп’ютерних злочинів", "Порівняльне кримінальне право".

Народилась 2 березня 1952 р. смт. Білогір’я Хмельницької області, Україна.

1959 р.-1967 р. навчання в Білогірській загальноосвітній школі.

1967-1971 р.р. - навчання на фельдшерсько-акушерському відділені Івано-Франківського медичного училища.

1971-1973 р.р. працювала медичною сестрою Івано-Франківської обласної дитячої лікарні.

1974-1976 р.р. - медична сестра клініки госпітальної хірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

 

1976-1981 роки - навчання на факультеті підготовки слідчих працівників Саратовського відділення МВС СРСР.

В 1981 р. закінчила повний курс Академії МВС СРСР.

 

З 01.09.1976 р. по 09.06 1981 р. працювала слідчою в Івано-Франківському МВВС У.

 

З 1982 року по 1997 рік працювала викладачем, старшим викладачем циклу кримінального прав та загально-правових дисциплін Івано-франківської середньої спеціальної школи міліції МВС СРСР, яка в подальшому була реорганізована в Івано–Франківське училище міліції МВС України, яке в подальшому було реорганізовано в Прикарпатську філію Національної академії внутрішніх справ України.

 

Після виходу на пенсію в 1997 р. працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

З 2009 р. працює на посаді старшого викладача кафедри кримінального права , процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Кучери А.В.

 

Куцкір Галина Михайлівна

Асистент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук.

Забезпечує викладання наступних дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінальна відповідальність та форми її реалізації», «Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні», «Проведення та оформлення процесуальних дій».

Народилась 26 січня 1989 року в м. Перечин Закарпатської області.

У 1995 році була зарахована до першого класу Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. У 2006 році закінчила  школу і нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні». Цього ж року вступила в ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет» на юридичний факультет за напрямом підготовки «Право» спеціальністю «Правознавство».

У 2011 році отримала диплом бакалавра. Під час навчання в університеті, паралельно у 2007 році отримала свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією оператор комп’ютерного набору IV розряду в Ужгородському міському об’єднаному учбово-спортивному центрі ТСО України.

 

З 2011 року навчалась в магістратурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство» на прокурорсько-слідчій спеціалізації і у 2012 році отримала диплом магістра.

 

З липня 2012 року по серпень 2015 року працювала на посаді диспетчера Івано-Франківського факультету (згодом Прикарпатського юридичного інституту) Національного університету «Одеська юридична академія».

 

З 1 вересня 2014 року по 30 червня 2015 року працювала за сумісництвом асистентом кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», а з 1 вересня 2015 року - на посаді асистента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики даного закладу.

 

4 квітня 2015 року захистила дисертацію за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему «Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і реалізація у кримінальному провадженні».

29 вересня 2015 року на підставі рішення Атестаційної колегії здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (диплом кандидата наук ДК №030445 від 29 вересня 2015 року).

 

Напрями наукових інтересів: кримінальне право, кримінальний процес, питання реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні.

Список наукових та навчально-методичних праць Куцкір Г.М.

 

Савченко Василь Антонович

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кримінальний процес», «Основи слідчої діяльності», «Права людини у сфері кримінальної юстиції».

Народився 3 лютого 1967 року в с. Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 1984 році закінчив Липівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Цього ж року поступив в СПТУ № 4 м. Івано-Франківська, яке закінчив у 1985 році.

 

З листопада 1985 року до листопада 1987 року проходив службу у Збройних Силах.

 

З лютого 1988 року працював монтажником радіоапаратури на Прикарпатському радіозаводі у м. Івано-Франківську. Цього ж року поступив на заочне відділення філологічного факультету Прикарпатського національного університету, який закінчив у 1994 році.

З вересня 1989 року працював вихователем гуртожитку СПТУ № 8, з вересня 1991 року до травня 1994 року – вчителем російської та української мови і літератури ЗОШ № 19 у м. Івано-Франківську.

 

У травні 1994 року перейшов на службу в ОВС, яку розпочав у Тисменицькому РВ УМВС Івано-Франківської області спочатку у посаді інспектора ІСН, а з 1995 року – слідчого цього ж відділу.

 

У 1995 році поступив на заочне відділення Національної академії внутрішніх справ України за спеціальністю “Правознавство”, яку закінчив наступного року.

 

З грудня 1998 року до листопада 2011 року працював у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС, спочатку у посаді викладача та старшого викладача кафедри кримінального права та кримінального процесу, з 2006 року – у посаді начальника кафедри кримінального процесу і криміналістики.

 

14 квітня 2008 року у НАВС захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему “Захист прав і свобод учасників кримінального судочинства в Україні та ФРН: порівняльний аспект”.

 

Брав участь у роботі Європейської комісії з проблем насилля в сім’ї (м. Відень, Австрія).

 

У листопаді 2011 року вийшов у відставку у званні полковника міліції, після чого продовжив роботу у Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» на посаді доцента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, яку обіймає до цього часу.

 

Автор та співавтор більше 40 наукових праць, серед яких 11 навчально-наукових, навчально-практичних посібників, коментарі КПК України.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Савченка В.А.

 

Садова Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує викладання наступних дисципліни: «Кримінальна політика України», «Проблеми вдосконалення кримінального процесуального законодавства», «Кримінальний процес України».

Народилась 11 вересня 1975 року в місті Івано-Франківську.

У 1992 році закінчила Івано-Франківську загальноосвітню школу № 12. Того ж року зарахована на перший курс факультету романо-германської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника студенткою денної форми навчання. Закінчила університет у 1997 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «англійська мова і література», кваліфікація «філолог, викладач англійської мови і літератури».

 

В липні 1997 року була прийнята на посаду викладача англійської мови кафедри української та іноземних мов Івано-Франківської школи міліції, яка пізніше була реорганізована у Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ. На цій посаді працювала до липня 2010 року (з вересня 2009 року за сумісництвом).

 

У 1999 році вступила до Національної академії внутрішніх справ України на факультет правознавства на заочну форму навчання, яку закінчила у 2003 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

 

З 1 вересня 2007 року по 1 вересня 2009 року працювала викладачем кафедри кримінального процесу та криміналістики Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС за сумісництвом.

З 1 вересня 2009 року по 03 вересня 2011 року працювала на посаді доцента кафедри судочинства Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

 

З 4 вересня 2011 року по даний час працює на посаді доцента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

18 травня 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність на тему: «Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів».

 

Стажування: Університет права ім. Короля Данила Галицького, Кафедра кримінального права і процесу, науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу», 4-6 травня 2012 р.

 

Напрямки наукових інтересів: Кримінальний процес, порівняльне кримінальне процесуальне право.

 

Список наукових та навчально-методичних праць Садової Т.В.

 

Томин Сергій Володимирович

Доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Криміналістика», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Народився 10 листопада 1979 року в м. Івано-Франківську. Українець.

В 1994 році закінчив Івано-Франківську загальноосвітню школу № 10. Того ж року поступив у Івано-Франківську школу-ліцей № 23, яку з відзнакою закінчив у 1996 році. З вересня цього ж року зарахований на перший курс юридичного факультету Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника студентом денної форми навчання.

 

Закінчив юридичний факультет у 2001 році та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „правознавство”, кваліфікація „юрист” з відзнакою.

 

З вересня 2001 року – завідувач криміналістичної лабораторії юридичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

У листопаді 2001 року за результатами вступних іспитів зарахований в аспірантуру за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

У вересні 2002 року переведений на посаду асистента кафедри кримінального права та процесу.

У вересні 2004 року переведений на посаду старшого викладача кафедри кримінального права та процесу.

У листопаді 2006 року закінчив аспірантуру.

 

23 лютого 2007 року в Одеській національній юридичній академії захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

 

З вересня 2008 р. доцент НКЦ ОНЮА в м. Івано-Франківську. З листопада 2009 р. доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Івано-Франківського факультету Національного університету „Одеська юридична академія”. З 2014 року доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

 

Керівник гуртка «Криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів».

Пройдені стажування: Семінар з циклу «Цивільний кодекс: України основні проблеми застосування» курси підвищення кваліфікації адвокатів проводились Академією адвокатури України 11-16 лютого 2013 року (Сертифікат № 233/13 від 16 лютого 2013).

 

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць Томина С.В.

 

Фелик Василь Іванович

 Директор Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики, генерал-майор міліції, кандидат юридичних наук, доцент. 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

Народився 1 січня 1970 року в селі Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області. Українець.

Після закінчення Старолисецької середньої школи працював тренером місцевої дитячо-юнацької спортивної школи.
В1988-1990 роках слу­жив у Збройних силах СРСР.

 

Після демобілізації в 1991 році вступив на навчання до Івано-Франківської спеціальної середньої школи міліції МВС України.
У 1994-1997 роках навчався в Українській академії внутрішніх справ. У 1999 році закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України.

 

В період 1994-1998 років був обраний депутатом Тисменицької районної ради Івано-Франківської області.
З 2000 до 2003 року навчався в ад'юнктурі Національної академії внутрішніх справ, в результаті чого у жовтні 2003 року рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «Теорія управління; адміністративне право і процес, фінансове право», а у травні 2013 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права.

 

З 2005 до 2007 року очо­лював кафедру адміністративного права та адміністративного процесу і адміністративної діяльності ОВС Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 14 наукових статей та видано навчальний посібник з грифом МВС України «Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки», навчально-практичний посібник «Застосування окремих норм адміністративного законодавства», а також видано методичні рекомендації «Забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час виборів народних депутатів України» та «Разом із громадськістю».

 

У 2013 році був призначений на­чальником УМВС України в Івано-Франківській області.

 

За сумлінне виконання службових обов'язків, професійну майстерність неодноразо­во заохочувався Міністерством внутрішніх справ, відзначався керівниками органів місцевого самоврядування та представ­никами духовенства. 

 

З березня 2016 року виконує обов'язки директора Прикарпатського юридичного інституту НУ "ОЮА".
8 червня 2016 року Василь Іванович Фелик призначений директором Прикарпатського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

 

Список наукових та навчально-методичних праць Фелика В.І.

 

Аравіцька Марія Генадіївна

Кандидат медичних наук, доцент. Працює на кафедрі кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» за сумісництвом з 2009 року.

 

Викладає дисципліну «Судова медицина та психіатрія».

Народилася в м. Івано-Франківську.

Після закінчення школи з відзнакою, з 1995 по 2001 рік навчалась на лікувальному факультеті Івано-Франківської державної медичної академії.

 

Після закінчення з відзнакою Івано-Франківської державної медичної академії в 2001 році залишена на наукову роботу в аспірантурі кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології цього ж навчального закладу. Протягом 2001-2004 рр. виконала весь об'єм дисертаційного дослідження, опублікувала ряд наукових статей, брала участь в наукових конференціях. Навчання в аспірантурі поєднувала з роботою асистента кафедри фармакології.

 

В 2004-2005 рр. проходила інтернатуру по спеціальності “Терапія”.

 

В березні 2005 року в Інституті фармакології і токсикології АМН України, м. Київ, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Фармакотерапевтична ефективність амізону при експериментальних токсичних гепатитах”. Робота затверджена ВАК України.

 

З 2005/2006 навчального року працює асистентом, з 2006 р. і по даний час - доцентом кафедри фізичної реабілітації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Періодично проходить підвищення кваліфікації на базі державних та приватних лікувальних закладів.

 

Коло наукових інтересів – діагностика і лікування захворювань і травм опорно-рухового апарату та нервової системи.

Є автором понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

Список наукових та навчально-методичних праць Аравіцької М.Г.

 

Дудич Андрій Васильович 

Асистент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право».

Народився 16 жовтня 1991 року в смт. Рожнятів, Івано-Франківська обл.

У 2009 р. закінчив Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат смт.Богородчани Івано-Франківської області. Того ж року вступив на денне відділення Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2011 р. перевівся в Прикарпатський юридичний інститут Національного університету "Одеська юридична академія", де і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

 

З 1.09.2015 р. працює за внутрішньовузівським сумісництвом на посаді асистента кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія".

 

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Експерт як учасник кримінального провадження» зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Є автором 9 наукових праць. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць Дудича А.В.

 

Народилась 12 липня 1993 року в м. Івано-Франківську.

 

У 2010 році закінчила Івано-Франківську загальноосвітю школу І-ІІІ ступенів №18.

Цього ж року вступила до Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, де провчилась рік. В 2011 році перевелась на 2 курс до Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

В 2014 році отримала диплом бакалавра юриста.

 

В 2014 році вступила до Національного університету «Одеська юридична академія» на магістратуру. За час навчання написала та захистила магістерську роботу на тему: «Відшкодування (компенсація) майнової шкоди за цивільним позовом у кримінальному провадженні». У 2015 році отримала диплом, здобула кваліфікацію «магістр права».

Кузишин Тетяна Василівна

Старший лаборант кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».