© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

Плани семінарських (практичних) занять та 
програмові вимоги до складання екзаменів/заліків
для студентів денної форми навчання

1 курс

2 курс

3 курс