© 2019, ІФЮІ НУ "ОЮА"

 

Організація навчання

 

•   форма навчання – денна, вечірня, заочна;

•   навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 "Право" і 262 "Правоохоронна діяльність";

•   термін навчання для денної форми навчання: ОКР «молодший спеціаліст» – 3 роки,

освітній ступінь «бакалавр» – 4 роки, освітній ступінь «магістр» – 1 рік 4 місяці;

•   термін навчання для вечірньої та заочної форми навчання: освітній ступінь «бакалавр» – 5 років,  ступінь «магістр» – 1 рік 4 місяці.

Чому для навчання слід обрати саме Івано-Франківський юридичний інститут

Національного університету "Одеська юридична академія"

 

✓ Ви навчатиметесь у найпрестижнішому юридичному вузі України.

Національний університет "Одеська юридична академія" – провідний державний навчальний заклад у галузі правознавства, загальновизнаний лідер юридичної освіти України. Прийняття нашого вузу до Асоціації європейських університетів наблизив підготовку студентів до європейських та міжнародних стандартів, забезпечив визнання дипломів університету у всьому світі.

 

✓ Ви обираєте державний вуз найвищого (IV) рівня акредитації з великими ліцензованими обсягами підготовки фахівців.

Ліцензія університету дозволяє готувати молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів за держзамовленням та на контрактній основі. Крім того, вищу юридичну освіту за скороченою програмою підготовки також мають змогу отримати і випускники-бакалаври неюридичних вузів.

 

✓ Ви отримаєте диплом Національного університету "Одеська юридична академія".

Навчаючись в м. Івано-Франківську, випускники за доступної вартості навчання отримують такий же диплом державного та міжнародного зразка, як і студенти, що навчаються у м. Одеса. Фахівці з дипломом нашого університету високо цінуються роботодавцями не тільки на Прикарпатті, але й по всій Україні.

 

✓З Вами працюватиме високо-кваліфікований професорсько-викладацький склад на належній матеріально-технічній базі. Понад 90% викладачів інституту є кандидатами та докторами наук, доцентами і професорами. До послуг студентів: сучасні навчальні аудиторії, криміналістична лабораторія, комп'ютерні класи, спеціалізована бібліотека, гуртожиток, стадіон, їдальня та кафетерій. Площа навчально-лабораторних приміщень складає понад 4 тис. кв.м.

 

✓ Ви здобудете фах за найпрестижнішими спеціалізаціями та зможете отримати офіцерське звання.

Підготовка юристів в інституті здійснюється за спеціалізаціями, які викликають найбільшу зацікавленість серед вступників: «судово-прокурорська діяльність» та «правоохоронна та правозахисна діяльність». Одночасно із здобуттям основного фаху студенти мають можливість навчатися на військовій кафедрі за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

✓ З нами Ви створите надійну основу для успішного працевлаштування та професійного зросту.

Наші випускники працюють у судах, органах прокуратури, юстиції, національній поліції та інших правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, займаються адвокатською та нотаріальною практикою. Диплом найпрестижнішого юридичного вузу забезпечить перевагу на конкурсному відборі при працевлаштуванні.

 
 

Корисні посилання

• Правила прийому до Національного університету "Одеська юридична академія" у 2019 році

• Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Національного університету «Одеська юридична академія» в 2019 році

• Вартість навчання у 2019 році

• Пільгові категорії вступників

• Офіційний сайт приймальної комісії Національного університету "Одеська юридична академія"

• Документи про освітню діяльність Національного університету "Одеська юридична академія"  

• Програми вступних випробувань, строки прийому заяв і перелік документів, що подаються для вступу в КОЛЕДЖ на основі базової загальної середньої освіти – 9-их класів (2019 р.)

• Конкурсні предмети, строки прийому заяв і перелік документів, що подаються для вступу в ІНСТИТУТ на основі повної загальної середньої освіти – 11-их класів (2019 р.)

• Програми вступних випробувань, строки прийому заяв і перелік документів, що подаються для вступу в ІНСТИТУТ на основі ОКР молодшого спеціаліста (2019 р.)

 

• Вступ у магістратуру за спеціальністю 081 "Право" (2019 р.)


• Вступ у магістратуру за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність" (2019 р.)

 

Зворотній зв'язок

Чекаємо на ваші звернення !

 

Напишіть нам листа на електронну адресу: vstup_if@onua.edu.ua

Телефонуйте у відбіркову комісію: +38 (0342) 72-07-51

+38 (096) 87-49-245

Залиште нам повідомлення у соціальних мережах

Завітайте до нас за адресою: 
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13